Uudised

29.09.2021 - Kohatasuvabastus munitsipaallasteaias
Tallinna Linnavolikogu määruse "Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr" kohaselt vabastatakse vanema osa maksmisest vanem: kui vanema(te) netosissetulek esimese pereliikme kohta kuus on väiksem kehtivast töö...
Loe edasi
20.09.2021 - Munitsipaallasteaia kohatasuvabastus alates teisest lapsest
Head lapsevanemad! Alates 1. septembrist 2021 vabastatakse kohatasust lapsevanem alates teisest lapsest, kui tema kaks või enam last käivad Tallinna munitsipaallasteaias. Alates 23. septembrist 2021 saab vabastuse saamiseks esitada lapsevanem taotluse haridusameti iseteenindus...
Loe edasi
19.08.2021 - Lasteaia töökorraldus alates 23. augustist 2021
Head Päikese lasteaia lapsevanemad! Vastavalt Haridus- ja Teadusministeeriumi juhistele haridus- ja noorsootööasutustele 2021/2022. sügisel peame jätkuvalt järgima kõiki ohutusmeetmeid nagu kontaktide vähendamine, hügieenireeglid, hajutamine ja tuulu...
Loe edasi
19.08.2021 - Kohatasu soodustusest
Head lapsevanemad! Tuletame meelde, et vastavalt Tallinna Linnavolikogu määruse "Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr" kohaselt on vanemad vabastatud vanema osa maksmisest õppeaasta lõpuni (kuni 31.august) ku...
Loe edasi
Viimati uuendatud: 07.12.2021