Uudised

20.02.2023 - Info 1. klassi astujate vanematele
Esimeste klasside õpilastele elukohajärgse kooli määramise taotlusi saab Tallinna Haridusametile esitada 1.-15. märtsini 2023. Taotlusi saavad 1.–15. märtsini 2023 esitada Eesti Rahvastikuregistri (RR) andmetel Tallinnas elavad isikud. Soovitame ...
Loe edasi
14.02.2023 - Lasteaed Päikene kollektiivpuhkus
Head Lasteaed Päikene lapsevanemad! Lasteaed Päikene on kollektiivpuhkusel ajavahemikul 17. juuli - 6. august 2023. Kollektiivpuhkuse perioodi eest ei tule tasuda lasteaia osalustasu. Asenduslasteaiaks on perioodil 17. juuli – 6. august 2023 Pelguranna Lasteaed (Pelguranna 49...
Loe edasi
23.12.2022 - Toidupäevamaksumuse kinnitamine
Lasteaed Päikene üldkäskkiri 16.01.2023 nr 1-2/1 Toidupäevamaksumuse kinnitamine Lähtuvalt Koolieelse lasteasutuse seaduse § 24 punkt 5 ja § 27 punkt 2 ning võttes aluseks Lasteaed Päikene põhimääruse § 14 lõige 4 punk...
Loe edasi
23.12.2022 - Uuel aastal jääb kehtima tallinlastele praegune lasteaia kohatasu määr
Tallinn jätkab ka uuel aastal peredele lasteaia kohatasu tõusu kompenseerimist – toetust või hüvitist saavad vanemad juhul, kui laps ja tema vähemalt üks vanem on alates 31. detsembrist 2022 ja sealt edasi katkematult Tallinna elanik. Tallinnas on lasteaia ...
Loe edasi
Viimati uuendatud: 16.02.2023