Konkurss Lasteaed Päikene õppealajuhataja ametikoha täitmiseks

Lasteaed Päikene kuulutab välja avaliku konkursi õppealajuhataja ametikoha täitmiseks.

Kandidaatidele esitavad nõuded:

  • vastavus haridusministri 26. augusti 2002 määruses nr 65 "Koolieelse lasteasutuse pedagoogide kvalifikatsiooninõuded" sätestatud nõuetele;
  • vastutustunne, korrektsus ja täpsus;
  • koostöövõime ja väga hea suhtlemisoskus;
  • arvuti kasutamise oskus;
  • õpi- ja otsustusvõimelisus, analüüsi- ja planeerimisoskus.

Konkursil osalemiseks palume esitada järgmised dokumendid:

  • kirjalik avaldus;
  • elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
  • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
  • motivatsioonikiri (max A4)
  • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Dokumendid palume esitada 21. juuniks 2017 Lasteaed Päikene e-aadressile paikene@la.tln.edu.ee, märgusõna "konkurss". Lisainformastioon telefonil 602 0638.

Viimati uuendatud: 08.06.2017 16:46