Riiklik järelvalve

Riikliku järelevalve käigus kontrollitakse lasteasutuse tegevust kompleksselt või üksikküsimustes.

 

 
 
 
  • Tervisekaitse nõuete täitmist asutuses kontrollib Terviseameti Põhja Talitus. Valdkonda reguleerivad õigusaktid on leitavad Terviseameti koduleheküljelt.
Viimati uuendatud: 30.05.2016 20:47