Toiduraha

Septembrist 2017 on Tallinna lastele lasteaiatoit linnavalitsuse kehtestatud piirmäära ulatuses tasuta (Tallinna Linnavolikogu 7. septembri määrus nr 17 Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise kord).
 
Toitlustamisel lähtutakse tervisliku toitumise põhimõtetest ja tervisekaitse nõuetest. Toit valmistatakse võimalikult värsketest töötlemata toiduainetest. 
 
Vastavalt 12. mai 2016 hoolekogu koosoleku otsusele osutab alates 1. augustist 2016 toitlustusteenust Lasteaias Päikene MERVIR OÜ.

Leping toitlustajaga sõlmiti kolmeks aastaks (01.08.2016 - 31.07.2019). Toitu valmistatakse Lasteaed Päikene köögis.

Alates 1. novembrist 2017 on Lasteaed Päikene toidupäeva maksumuseks sõimerühmas 1.80 ja aiarühmas 2 eurot.

 

 
 
 
Viimati uuendatud: 04.01.2018 13:31