Õppe- ja kasvatustegevus

2018/2019. õppeaasta peateema meie lasteaias on "Aeg käib tik-tak sammuga"

Õppeaasta märksõnad ja põhimõtted on:    

 • Avastusõpe  läbi avastuskastide 
  Õpime mängides, katsetades, vaadeldes, uurides, võrreldes, mõõtes, küsimusi küsides, kogemusi jagades ja  ise lahendusi leides.
 • Ühised teemad koos avastuskastidega on:
  oktoobris  –  söögiaeg (lauakombed, toidu valmistamine, retseptid, endale  ise toidu tõstmine vanemates rühmades, korrapidamine, restorani- ja kohvikumängud, meeled jm)
  jaanuaris – kaasaeg (mood, ehitised, lauljad, näitlejad, sportlased, mänguasjad, ametid, sündmused jm)
  märtsis – sõiduaeg (erinevad sõiduvahendid, sõiduplaanid, piletid, reisi planeerimine, sihtkohad, reisikataloogid, ekskursioonid jm) 
  mais – õitsemise aeg 
 • Avatud õpiruum
  Iga õpetaja viib ühel  hommikupoolikul avatud õpiruumis läbi  tegevuse 4-7 aastastele lastele. Individuaalse lähenemisega õpikeskkonda kasutavad lapsed 3-4 kaupa. Ühel hommikupoolikul on oodatud tegutsema lapsed ühest rühmast.  Iga 6-7 aastaste laste rühm saab keskust kasutada 3 korda, 4-5 aastased ja 5-6 aastased kaks korda.
 • Projektiõpe
  Iga rühm viib läbi projektinädala/kuu. Teema lõppedes  tutvustavad  lapsed  läbiviidud projekti teise rühma lastele teemapeo, mängupäeva,  näidendi vm kokkuvõtliku esitluse kujul. Projekti käigus valminud kunstitöödest ja põnevatest õppematerjalidest seab iga rühm saali juurde üles näituse.
 • Kaasaegsete tehnika- ja digimaailma vahendite kasutamine
  Bee-Botid, Blue-Botid, Ozobotid, Dash ja Dot robot, Lotte interaktiivne loodusmäng, virtuaalsed prillid, TTS spordikaamerad
 • Tervist edendavad ja keskkonnateadlikud tegevused ja üritused
  Taaskasutust, keskkonnahoidu, liikumist ja toitumist propageerivate nädalate korraldamine
 • Sallivust ja tolerantsust toetavad tegevused
  Persona Dolls ja  Kiusamisest vaba lasteaed metoodika kasutamine
 • Koostöö
  Koostöö erinevate huvigruppidega (lapsevanemad, Põhja- Tallinna lasteaiad, asutused jm)
 • Kaasava hariduse põhimõtete  järgimine
  Lastele põhjendamine, miks me midagi õpime – Miks me teeme seda, mida me teeme? (nt seosed igapäevaeluga, päevakajaliste teemade sissetoomine).
  Lastelt nende soovide kohta küsimine (nt mõttekaartide koostamine), laste huvidega arvestamine.
  Õpetajate ja õpetaja abide toetav keelekasutus (soovitan, võid, ettepanek, küsi, proovi) igapäevategevustes.
  Protsessi, arengu ja pingutuse tunnustamine/kiitmine. Laste kaasamine tagasiside andmisse.
  Humaansete ja demokraatlike suhete väärtustamine läbi meeskonnatöö.

 

Viimati uuendatud: 19.03.2019 13:52