Õppe- ja kasvatustegevus

2016/2017. õppeaasta peateema meie lasteaias on "Meie aja lood"

 

 Õppe- ja kasvatustegevuse põhimõtted:
 

 • lastele põhjendamine, miks me seda õpime – Miks me teeme seda, mida me teeme? (nt seosed igapäevaeluga, päevakajaliste teemade sissetoomine)

 • lastelt nende soovide kohta küsimine (nt mõttekaartide koostamine), laste huvidega arvestamine

 • õpetajate ja õpetaja abide toetav keelekasutus (soovitan, võid, ettepanek, küsi, proovi) igapäevategevustes

 • protsessi, arengu ja pingutuse tunnustamine/kiitmine

 • laste kaasamine tagasiside andmisse

 • lapse loovuse toetamine

 • mängu kaudu õppimine

Õppeaasta märksõnad:

 • õppe- ja kasvatustegevuste nädalateemade lähtumine kaasaja asjadest, lugudest ning nähtustest

 • Persona Dolls metoodika (3-7-aastased lapsed)  ja Kiusamisest vaba lasteaed metoodika (Vikerkaare rühm) rakendamine 

 • mänguliste arengumängude rakendamine laste arengu analüüsimisel

 • laste kasvumapid

 

 

Viimati uuendatud: 25.10.2016 09:09