2007/2008

 
  • 2007. a. saime Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse tänukirja ettevõtlikkuse eest sisehindamise nõustamise protsessis!
  • Muusikaõpetaja Külli Tingas sai 9. aprillil 2008 tänukirja Lasteaialt Kelluke laste juhendamise eest 6 lasteaia lauluprojektis "Laululind"!
  • Osalesime edukalt Tallinna Haridusasutuste kvaliteediauhinna konkursil statuudile "Hea õpikeskkonnaga lasteaed 2007"!
Viimati uuendatud: 15.06.2017 10:21