Tervisedendus

Lasteaed Päikene kuulub Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikku alates 2009. a. juunikuust!

Tervisedenduslikud ettevõtmised:

  • september - sügisesed spordipäevad
  • september - südamekõnd vanavanemate ja lastevanematega
  • jaanuar - talispordinädal
  • veebruar - vastlapäeva pereüritus
  • aprill - ülemaailmse tervisepäeva tähistamine
  • aprill - südamenädal
  • 6. mai - ülemaailmne tervisliku toitumise päev
  • 10. mai - ülemaailmne kehalise aktiivsuse päev
  • mai - kevadine spordinädal
  • mai - piirkondlik lasteaedade spordipäev, perespordipäev

 Kasulikke linke:

Viimati uuendatud: 03.07.2023 11:56