Alushariduse parimate praktikate jagamise õpiüritus

Lasteaed Pääsupesa sai toetust projekti „Õpime igal pool“ elluviimiseks Sihtasutuselt Innove „Alushariduse parimate praktikate jagamise õpiüritus“ raames.

Projekti toetas SA Innove tegevuse „Koolimeeskondade ühine õppimine haridusuuenduste rakendumiseks“ raames ja tegevuse „Õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu toetamine“ elluviimiseks.

Projekti eesmärk on tihe koolimeeskondade koostöö ja ühine õppimine, kus ühise õppimise kultuur saab osaks haridusasutuste organisatsioonikultuurist. Organisatsioonides rakendatakse kaasava hariduse põhimõtteid ja kohalike kogukondade teadlikkus haridusvaldkonna suundumustest ja valikutest on suurem.

Projekti käigus toimus õppevisiit Virumaa lasteaedadesse, sisekoolitus, koolitus-seminar ja ühise õppimise käigus omandatud teadmiste ja kogemuste kasutamine igapäevatöös. Projekti viidi ellu 27.02.2017 kuni 30.06.2017. Projekti käigus loodud materjalide jagamiseks loodi ühine veebiruum, kus kajastati projekti käiku ja tulemusi. https://tinyurl.com/projekt-opime

Projektis osalevad: Lasteaed Pääsupesa, Lasteaed Naeratus, Lasteaed Päikene, Sitsi Lasteaed, Tallinna Kunstigümnaasium, Rakvere Rohuaia Lasteaed, Rakvere Triinu Lasteaed, Vaivara Lasteaed, Sinimäe Kool, Tallinna Ülikool, Tallinna Haridusamet.

Viimati uuendatud: 28.06.2017 09:30