Õppe- ja kasvatustegevus

2021/2022. õppeaasta peateema on „Oleme terved!“

Tallinn 2035 Arengustrateegiast lähtuvalt on 2021/22. õppeaasta pühendatud liikumisele, tervisele ja koolispordile.

 Lasteaed Päikene põhiväärtused:

  • turvalisus – pöörame tähelepanu vaimsele, sotsiaalsele ja füüsilisele turvalisusele
  • hoolivus – hoolime ja näitame seda välja, märkame ja aitame
  • koostöö – tegutseme koos lapse jaoks parima õpi- ja mängukeskkonna loomisel
  • sõbralikkus – oleme viisakad, usaldusväärsed ja heatahtlikud

 Õppeaasta märksõnad ja põhimõtted on:  

  • Projektõpe 

     Lõimime projektõppes erinevaid valdkondi luues lapsele sobiva õpikeskkonna.

Peame oluliseks, et laps:

·        on tegevustes aktiivne osaleja  - omandab õpitu läbi vahetute kogemuste

·        on kaasatud tegevuste kavandamisesse - küsime lastelt nende soovide kohta, koostame mõttekaarte

·        saab avaldada oma arvamust

·        teeb valikuid ja analüüsib tehtut

  •       Tervis, liikumine ja liiklus

Liiklus- ja liikumiskuu, vaimse tervise kuu, märkamise- ja heaolu kuu, toitumiskuu, olümpiakuu, südamekuu, keskkonna- ja õuesõppekuu, turvalisuse- ja tegutsemise kuu.

Tervisekuu teemadest lähtuvalt kavandame igapäevast õppe- ja kasvatustööd, algatame projekte, korraldame spordinädalaid, taliolümpiat, SEB Maraton jooksu, Pika-Sirge-Jooksu, viime läbi liiklus- ja keskkonna hommikuid ning võtame osa tervist edendavatest sündmustest. 

  •  Kaasaegsete tehnika-, robootika ja digimaailma vahendite kasutamine igapäevases õppe- ja kasvatustöös

Bee-Botid, Blue-Botid, Ozobotid, LegoWeDo2, Dash ja Dot Wonder robot, Makeblock mTiny robot, mTiny avastajakomplekt, Lotte interaktiivne loodusmäng, virtuaalsed prillid, Instax mini fotoaparaat, Sphero pall, TTS spordikaamerad, tahvelarvutid, iPadid OSMO mängud, Coding Express.

  •      Nuti-, robootika- ja digipädevuste avatud õpiruum 4-7-aastastele lastele

Iga Nuti- ja digipädevuste grupi õpetaja viib õppeaasta jooksul läbi ühe avatud õpiruumi hommiku 4-7-aastaste laste rühmale (Päikesejänku, Päikesepõrnikad, Naerulinnud, Päikesepõngerjad, Päikeseratas, Päikesepesa). Digi- ja robootikateemaline nutihommik toimub kell 9.00-11.40 lasteaia ühisruumis. Ühel hommikul kasutab õpiruumi kaks rühma - 9.00-10.15 ja 10.25-11.40.

Avatud õpikeskkonda kasutavad: Päikeseratta /Päikesepesa, Päikesepõngerjate/Naerulindude ning Päikesejänkude/Päikesepõrnikate rühma lapsed. Iga rühm saab õpiruumi kasutada 2 korda õppeaastas. Päikesejänku ja Päikesepõrnikad 3 korda õppeaastas.

Lisaks saavad 6-7-aastased lapsed (Päikesejänku ja Päikesepõrnikate rühm) kasutada nuti-, robootika- ja digipädevuste avatud õpiruumi teisipäeviti ja neljapäeviti kell 15.15-15.50 lasteaia saalis.

Viimati uuendatud: 05.10.2021 15:23