Õppe- ja kasvatustegevus

2022/2023  õppeaasta peateema on: Uuri loodust, armasta loodust, hoia looduse lähedale.
Frank Lloyd Wright, Ameerika Ühendriikide arhitekt, sisekujundaja, kirjanik ja lektor

Õppeaasta märksõnad ja põhimõtted on:  

  • Projektõpe 

Lõimime projektõppes erinevaid valdkondi luues lapsele sobiva õpikeskkonna

Peame oluliseks, et laps...

  • on tegevustes aktiivne osaleja  - omandab õpitu läbi vahetute kogemuste
  • on kaasatud tegevuste kavandamisesse  - küsime lastelt nende soovide kohta, koostame mõttekaarte
  • saab avaldada oma arvamust
  • teeb valikuid ja analüüsib tehtut
     
  • Loodus- ja keskkonnahoiu KLUBI

Võtame osa looduse-  ja keskkonnahoiule pühendatud teemakuudest: september – liikuvuse kuu, oktoober – innovatsioonikuu, november – valgusekuu, detsember – toidukuu, jaanuar - linnaruumi kuu, veebruar  - jäätmete kuu, märts – kliimakuu, aprill  - elurikkuse kuu, mai – looduskuu, juuni  - vee kuu.

Viime läbi erinevaid projekte, teemapäevi, keskkonnahommikuid. Koostöös SA  Anija Mõisa Haldus ja Lahemaa Keskkonnahariduse Selts toimuvad väljasõidud 6-7-aastastele lastele. Loome õppeplakatid  „mTiny  ja Qobo tigu õpivad loomi, linde ja putukaid tundma“.

  • Väärtused ja väärtuskasvatus

Väärtuskasvatus on osa meie igapäevategevusest, mis väljendub läbi õppe- ja kasvatustegevuste, ühissündmuste, mängude, teemapäevade, täiskasvanute eeskuju ja kõigi huvigruppide omavahelise suhtluse.

  • Liikumine

Algatame terviseteemalisi projekte; korraldame spordinädalaid,  taliolümpiat, Pika-Sirge-Jooksu; viime läbi tervisehommikuid; võtame osa SEB Maraton virtuaaljooksust ja üle-linnalistest tervist edendavatest sündmustest; kutsume külla Suusabussi.

 

Viimati uuendatud: 05.09.2022 13:58