Õppe- ja kasvatustegevus

2020/2021. õppeaasta peateema meie lasteaias on "Me Õpime Klubides"

Õppeaasta märksõnad ja põhimõtted on:  

 • Me Õpime Klubides (4-7-aastased)

Õppe- ja kasvatustöö toimub klubidesse kuulumise põhimõttel. Klubide eesmärk on lapse huvide, tugevuste ja talendi väljaselgitamine ja toetamine. Õppeaasta jooksul on fookuses neli valdkonda:

 • tervis – TERVISEKLUBI (september, märts)
 • keskkond – KESKKONNAKLUBI (november, mai)
 • ettevõtlikkus - ETTEVÕTLIKKUSE KLUBI (jaanuar, veebruar)
 • liiklus – LIIKLUSKLUBI (oktoober, aprill)

Klubikuu teemadest lähtuvalt kavandame igapäevast õppe- ja kasvatustööd, algatame projekte, korraldame klubi- ja mänguhommikud, viktoriine, teemapäevi jm. Iga klubi lõpeb klubi liikmeks vastu võtmisega, kus laps saab klubipassi, millele on märgitud kahe kuu jooksul õpetaja poolt tehtud tähelepanekud lapse tegevuste ja arengu kohta. Klubihommikutest võtavad osa 4-7-aastased lapsed: Päikesekilluke, Mesimumm, Kullerkupp, Päikesejänku, Päikesepõrnikad ja Naerulinnud. 

 • Projektõpe (2-7-aastased)

Lõimime projektõppes erinevaid valdkondi luues lapsele sobiva õpikeskkonna.

Peame oluliseks, et laps...

 • on tegevustes aktiivne osaleja - omandab õpitu läbi vahetute kogemuste;
 • on kaasatud tegevuste kavandamisse - küsime lastelt nende soovide kohta, koostame mõttekaarte;
 • saab avaldada oma arvamust;
 • teeb valikuid ja analüüsib tehtut.
   
 • Avastusõpe läbi klubiteemaliste avastuskastide (2-4-aastased)

Õpime mängides, katsetades, vaadeldes, uurides, võrreldes, mõõtes, küsimusi küsides, kogemusi jagades ja ise lahendusi leides. Avastusõppes osalevad: Päevalill, Päikesekiisu, Vikerkaar, Päikeseratas, Päikesepesa, Päikesepõngerjad.

 • Kaasaegsete tehnika- ja digimaailma vahendite kasutamine igapäevases õppe-ja kasvatustöös

Bee-Botid, Blue-Botid, Ozobotid, LegoWeDo2, Dash ja Dot robot, Lotte interaktiivne loodusmäng, virtuaalsed prillid, TTS spordikaamerad.

Viimati uuendatud: 10.09.2020 16:36