Õppe- ja kasvatustegevus

 

Tallinn 2035 Arengustrateegiast lähtuvalt on 2023/24. õppeaasta pühendatud keelele ja kultuurile.

Õppeaasta peateema on „Meie laste keele ja kultuuri lugu“

Märksõnad ja põhimõtted on:  

PROJEKTÕPE

Lõimime projektõppes erinevaid valdkondi luues lapsele sobiva õpikeskkonna.

Peame oluliseks, et laps...

 • on tegevustes aktiivne osaleja  - omandab õpitu läbi vahetute kogemuste, on kaasatud tegevuste kavandamisesse, küsime lastelt nende soovide kohta, koostame mõttekaarte ehk nn Päikese avastuskiiri
 • saab avaldada oma arvamust
 • teeb valikuid ja analüüsib tehtut

 

ÕPIKLUBID 5-7-aastased

KLUBI eesmärk on iga lapse arengu toetamine ja suunamine (õpi- ja mänguhuvi inspireerivate õpikeskkondade ja -vahendite mõtestatud kasutamine, annete tunnustamine, iga lapse edusse uskumine, õppe- ja kasvatustegevuse tagasisidestamine lapsevanemale individuaalse klubipassi näol).

Keele ja kultuuri KLUBI

Võtame osa keelele ja kultuurile pühendatud teemakuudest: september – keeleõppekuu, oktoober - hõimukuu, november - maailmahariduse kuu, detsember - traditsioonide kuu,  jaanuar - mitmekultuurilisuse kuu, veebruar - kodukuu, märts - sõnakunsti kuu, aprill - nutikuu, mai - euroopa keelte kuu, juuni - laulu-ja tantsukuu, juuli - mängukuu, august - mõistatuste- ja vanasõnade kuu. Viime läbi keelele ja kultuurile pühendatud projekte, teemapäevi ja -hommikuid.

Keele ja kultuuri KLUBI projekt:

Päikesepõngerjad, Päikesepesa, Päikeseratas, Päikesekiisu, Vikerkaar ja Päevalill valivad jaanuaris - mitmekultuurilisuse kuul, millist Eestis elavat vähemusrahvust (nt lätlased, ukrainlased, soomlased, sakslased jt) nad rühmas ühe kuu jooksul tundma õpivad. Projekti lõppedes tutvustavad lapsed tundmaõpitud riiki ja rahvust lasteaia saalis „Meie laste keele ja kultuuri lugu" konverentsil teistele rühmadele.

 

AVASTUSÕPE LÄBI KLUBITEEMALISTE AVASTUSKASTIDE (2-4-aastased)

Õpime mängides, katsetades, vaadeldes, uurides, võrreldes, mõõtes, küsimusi küsides, kogemusi jagades ja  ise lahendusi leides. Avastusõppes osalevad: Päikesekilluke, Kullerkupp, Mesimumm, Päikesejänku, Naerulinnud, Päikesepõrnikad. Avastuskasti sisu on seotud keele ja kultuuri teema-aastaga. Avastusõpe toimub …….kuus. Avastuskasti koostavad Päikesekilluke, Kullerkupp, Mesimumm, Päikesejänku, Naerulinnud, Päikesepõrnikad.

                                         

ÕUESÕPE

Peame oluliseks, et laps…

 • on õppeprotsessis aktiivne tegutseja, õppides isikliku kogemuse kaudu
 • loob seoseid olemasolevate teadmistega
 • on tervislike eluviiside kandja

 

 • Võtame osa Tartu Ülikooli liikumislabor ja Liikuma Kutsuv Kool õuesõppe nädalatest;
 • SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetusel toimuvad õppekäigud -  Lohe Looduskool, MTÜ Loodusmaa, Ubari Loodustarkuse Keskus.
 • Toimub iga rühma nn õuelasteaiapäev – söömine, puhkamine, tegevused, mäng jne.
 • Algatame terviseteemalisi projekte; korraldame spordinädalaid, taliolümpiat, Pika-Sirge-Jooksu, viime läbi tervisehommikuid, võtame osa üle-linnalistest tervist edendavatest sündmustest, kutsume külla Suusabussi.
 • Igas rühma projektis on vähemalt üks õuesõppe päev.

 

VÄÄRTUSED JA VÄÄRTUSKASVATUS

Väärtuskasvatus on osa meie igapäevategevusest, mis väljendub läbi õppe- ja kasvatustegevuste, ühissündmuste, mängude, teemapäevade, täiskasvanute eeskuju ja kõigi huvigruppide omavahelise suhtluse. Peame oluliseks, et kõik rühmad on liitunud „Kiusamisest vabaks!“ või Persona Dolls metoodika programmiga.

 

KAASAEGSETE TEHNIKA- JA DIGIMAAILMA VAHENDITE  (Bee-Bot, Blue-Bot, Ozobot, LegoWeDo2, Dash ja Dot robot, tts maastikurobot, Qobo tigu, IPad ja Osmo, Lotte interaktiivne loodusmäng) KASUTAMINE IGAPÄEVASES ÕPPE- JA KASVATUSTÖÖS

 

Viimati uuendatud: 10.10.2023 09:13