2016/2017

 • 8. juunil 2017 saime SA-lt Innove tänukirja kaasabi eest rahulu-uuringute läbivimisel.
 • 6. juunil 2017 sai Lasteaed Päikene direktor Elsa Laasi aukirja Tallinna Haridusametilt töökohustuste kauaaegse ja silmapaistvalt hea täitmise eest Lasteaias Päikene.
 • 1. juunil 2017 sai Lasteaed Päikene tänukirja Eesti Spordiseltsilt Kalev osalemise eest Käime koos tervisekäimise sarjas "Lasteaedade kõnnak Vanalinna Päevadel.
 • 28. mail 2017 sai Lasteaed Päikene ja liikumisõpetaja Anabell Kinkar tänukirjad Eesti Spordiseltsilt Kalev koostöö ja abi eest Tallinna XVIII võimlemispeo "Kui sõnast saab liblika lend ..." korraldamisel ja läbiviimisel Pirita Spordikeskuses.
 • 28. mail 2017 sai Lasteaed Päikene tänukirja Fouette 25. sünnipäevapeo korraldustoimkonnalt pikaajalise meeldiva koostöö eest balletistuudio arendamisel.
 • 15. mail 2017 sai Lasteaed Päikene direktor Elsa Laasi Tallinna linnale osutatud eriliste teenete eest Tallinna teenetemärgi.
 • 21. aprillil 2017 sai Lasteaed Päikene võistkond (Pilleriin, Elis, Josephine, Marjan, Evelin, Marleen, Karl, Gregor, Kristjan, Mihkel, Antoni, Glen) liikumisõpetaja Anabell`i juhendamisel diplomi tubli osavõtu eest kahekümnendal üle-eestilisel lasteaedade spordipäeval.
 • 13. aprillil 2017 saime tänukirja aktiivse osalemise eest V Põhja-Tallinna laste loomingu festivalil "Kevad on käes".
 • 17. märtsil 2017 sai Päikesejänku rühm aukirja "Tublim Harjumaa koosseis" Patareitähel 2017 kogudes 14 377 patareid. MTÜ Tuleviku Heaks tänas ja tunnustas panuse eest Eestimaa looduse puhtamaks muutmisel: NaerulinnudPäikesejänkuPäikesekiisuPäikeseratasPäikesepesaPäikesepõngerjadPäikesepõrnikadVikerkaarPäevalill!
 • 15. märtsil 2017 saime tänukirja Tootjavastutusorganisatsioonilt OÜ suurepärase osalemise eest projektis "Mida Juku ei õpi, seda Juhan ei tea".
 • 14. märtsil 2017 tunnustas Tallinna Haridusamet tänukirjaga Janette`t Vikerkaare rühmast eduka esinemise eest XIV ülelinnalise koolieelikute etlemiskonkursi "Eesti keele kaunis kõla" lõppvoorus. Tunnustuse osaliseks sai ka Lasteaed Päikene.
 • 3. märtsil 2017 said JanetteMarkus ja Nils tänukirjad Tallinna Kopli Noortemajalt väljapaistva esinemise eest XIV ülelinnalise mudilaste etlemiskonkursi "Eesti keele kaunis kõla" Põhja-Tallinna eelvoorus. Janette ja Nils said edasi Tallinna lõppvooru. Õpetaja Mare Taube sai tänukirja juhendamise eest.
 • Lasteaed Päikene sai 6. detsembril 2016 tänukirja Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudilt koostöö eest Tallinna Ülikooli alushariduse pedagoogi üliõpilaste pedagoogilise praktika läbiviimisel ja juhendamisel. Õppealajuhataja Eha Porkma sai tänukirja koostöö eest Tallinna Ülikooli alushariduse pedagoogi üliõpilaste pedagoogilise praktika juhendamisel ja praktika arendamisel.
 • Lasteaed Päikene õppealajuhataja Eha Porkma sai 5. oktoobril 2016 Tallinna Haridusametilt märgi "Tallinn tänab" ja tänukirja tulemusliku töö ning olulise panuse eest Lasteaed Päikene õppe- ja kasvatustöösse!
Viimati uuendatud: 27.06.2017 13:29