Parimate praktikate jagamine alternatiivpedagoogika ja projektõppe rakendamisel

Lasteaed Päikene poolt SA-le Innove esitatud projekti "Parimate praktikate jagamine alternatiivpedagoogika ja projektõppe rakendamisel" toetuse taotlus sai 30. märtsil 2020 rahuldamise otsuse.

Projekti lühikokkuvõte:

Õpiürituse "Parimate praktikate jagamine alternatiivpedagoogika ja projektõppe rakendamisel" eesmärgiks on tutvuda ja saada praktilisi kogemusnõuandeid Reggio Emilia tegevuskultuurist, projektõppest ning waldorfpedagoogikast Tartu- ja Võrumaa lasteaedade näitel. Õppereisi lõppedes on osalenutel ühtne arusaam projektõppest ja ülevaade päevadisainist alternatiivpedagoogikas. Saadud teadmised ja kogemused leiavad rakendamist Päikese, Tallinna Heleni Kooli ning Kopli lasteaedade pedagoogide poolt.

Projekti kestvus: 18.08.-31.11.2020
 

Viimati uuendatud: 02.04.2020 17:30