Teenused ja hinnad

  • Arve vanema osamäära ja toiduraha maksmiseks saab lapsevanem e-posti teel. Selle puudumise korral saab lapsevanem arve paberkandjal rühmaõpetajalt. Lasteaiast puudumise korral palume arvele järgi tulla või helistada, et teada saada tasumisele kuuluv summa.

  • Palume arve tasumisel kinni pidada maksetähtaegadest.

  • Tallinna linna finantsteenistus soovitab lasteaia arvete tasumiseks kasutada e-arve püsimakset.

  • Makseraskuste korral palume pöörduda koheselt lasteaia direktori poole.

  • Infot vanema osamäära kasutamise kohta saab lasteaia direktorilt.

  • Meie lasteaia arveid koostab linna finantsteenistuse müügi raamatupidaja Maie Ojakõiv.
    e-post: Maie.Ojakoiv@tallinnlv.ee, telefon: 6404791

Viimati uuendatud: 30.11.2016 17:03