Osalustasu

Tallinna Linnavolikogu 10. detsembri 2015 määruse nr 27 „Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr“ § 2 lg 3 ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 8. detsembri 2023 määrusega nr 113 „Töötasu alammäära kehtestamine“ on alates 1. jaanuarist 2024 koolieelsete munitsipaallasteasutuste vanemate poolt kaetava osa määr alljärgnev:

  • vanemate poolt kaetava osa määr ühe lapse kohta on 100,04 eurot kuus;
  • vanemate poolt kaetava osa määr ujulaga lasteasutuses, kus on lapsele tagatud ujumisõppe võimalus, ühe lapse kohta on 109,88 eurot kuus.

Alates 1. jaanuarist 2024 on Tallinna linna elanikele koolieelsete munitsipaallasteasutuste vanemate poolt kaetava osa määra toetus alljärgnev:

  • vanemate poolt kaetava osa toetuse määr ühe lapse kohta on 28,79 eurot kuus;
  • vanemate poolt kaetava osa toetuse määr ujulaga lasteasutuses, kus on lapsele tagatud ujumisõppe võimalus, ühe lapse kohta on 31,62 eurot kuus.

Vanema osa määra suurusest informeerib lasteasutuse juht vanemat või teda asendavat isikut ning määra suurus avaldatakse ajalehes, kus Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

Tallinna Linnavalitsus Tallinna Haridusamet hindade kehtestamine 27.12.2023 nr HA-4/118 

Viimati uuendatud: 02.01.2024 10:52