Uudised

Tallinna lasteaedade II tantsupidu

Tallinna lasteaedade II tantsupidu

17.05.2024
Head lapsed, lapsevanemad ja õpetajad! Olete oodatud 23. mail 2024 kell 16.00-17.00 Päikese lasteaia õuealale, et osaleda üheskoos Tallinna lasteaedade II tantsu- ja mängupeol. Ootame kõigi aktiivset osavõttu!  
Loe edasi

1. märtsil algab elukohajärgse kooli taotluste vastuvõtt Tallinna lastele

22.02.2024
Head lapsevanemad! Elukohajärgse kooli määramise taotlusi 1. klassi astuvatele lastele saavad 1.-15. märtsini 2024 Tallinna Haridusametile esitada rahvastikuregistri andmetel Tallinnas elavad isikud. Koolikohustuslik on laps, kes saab käesoleva aasta 1. oktoobriks 7-aastaseks. Taotluse saab esitada eKooli kaudu, kus vanem peab ennast tuvastama ID-kaardi, mobiil-ID...
Loe edasi
Lasteaed Päikene Heategu 2023

Lasteaed Päikene Heategu 2023

26.01.2024
Suur aitäh kõigile meie lasteaia lastele, lastevanematele ja õpetajatele, kelle kaasabil sai juba kuuendat aastat teoks Lasteaed Päikene Heategu. Lasteaia hoolekogu ettepanekul annetasime sel korral laste meisterdatud jõuluehete ja -kaartide müügist saadud tulu Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondile. Suur tänu kuulub meie lastevanematele, ke...
Loe edasi

Lasteaed Päikene kollektiivpuhkus

26.01.2024
Head Lasteaed Päikene lapsevanemad! Lasteaed Päikene on kollektiivpuhkusel ajavahemikul 8.-19. juuli 2024. Kollektiivpuhkuse perioodi eest ei tule tasuda lasteaia osalustasu. Asenduslasteaiaks on perioodil 8.– 19. juuli 2024 Lasteaed Pääsupesa (Puhangu 57). Kohatasu arvestatakse asenduslasteaias lapsele avaldusel märgitud ajavahemiku eest. Avalduse asendusl...
Loe edasi

Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine

02.01.2024
Tallinna Linnavolikogu 10. detsembri 2015 määruse nr 27 „Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr“ § 2 lg 3 ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 8. detsembri 2023 määrusega nr 113 „Töötasu alammäära kehtestamine“ on alates 1. jaanuarist 2024 koolieelsete munitsipaallasteasutuste ...
Loe edasi

Soodustused ja toetused Tallinna lasteaedades

24.08.2023
Head lapsevanemad! Soodustuste ja toetuste kohta saate täpsemat infot: https://www.tallinn.ee/et/haridus/soodustused-ja-toetused-tallinna-lasteaedades Tähelepanu tuleb pöörata: Määruse alusel rakendatakse sissetuleku alusel kohatasu vabastus vanema poolt esitatud avalduse esitamise kuule järgnevast kuust. Näiteks septembris esita...
Loe edasi

Laste toidupäeva maksumuse muudatus

10.08.2023
Head lapsevanemad! Meie lasteaed on sõlminud kolmeks aastaks uue toitlustamise lepingu Baltic Restaurants Estonia AS-ga. Alates 01.08.2023 hakkasid kehtima toidupäeva uued hinnad. Toidupäeva maksumus ühele lapsele sõimerühmas on alates 01.08.2023 (1,5-3a): 3.05 € (koos käibemaksuga). Lapsevanema maksumus 3.03 € (0.02 senti...
Loe edasi
Lasteaed Päikene perepäev

Lasteaed Päikene perepäev

17.05.2023
Head Lasteaed Päikene pered! Ootame teid kõiki väga Lasteaed Päikene perepäevale, mis toimub kolmapäeval, 24. mail 2023 kell 16.00 - 18.30 lasteaia õuealal! Mängulusti pakuvad seitse erinevat tegevuskeskust.    
Loe edasi
Info 1. klassi astujate vanematele

Info 1. klassi astujate vanematele

20.02.2023
Esimeste klasside õpilastele elukohajärgse kooli määramise taotlusi saab Tallinna Haridusametile esitada 1.-15. märtsini 2023. Taotlusi saavad 1.–15. märtsini 2023 esitada Eesti Rahvastikuregistri (RR) andmetel Tallinnas elavad isikud. Soovitame taotluse esitada eKoolis, sest see on lihtne ja kiirelt teostatav. eKooli kasutamise videod ...
Loe edasi

Lasteaed Päikene kollektiivpuhkus

14.02.2023
Head Lasteaed Päikene lapsevanemad! Lasteaed Päikene on kollektiivpuhkusel ajavahemikul 17. juuli - 6. august 2023. Kollektiivpuhkuse perioodi eest ei tule tasuda lasteaia osalustasu. Asenduslasteaiaks on perioodil 17. juuli – 6. august 2023 Pelguranna Lasteaed (Pelguranna 49). Kohatasu arvestatakse asenduslasteaias lapsele avaldusel märgitud ajavahemiku eest. Avaldu...
Loe edasi

Toidupäevamaksumuse kinnitamine

23.12.2022
Lasteaed Päikene üldkäskkiri 16.01.2023 nr 1-2/1 Toidupäevamaksumuse kinnitamine Lähtuvalt Koolieelse lasteasutuse seaduse § 24 punkt 5 ja § 27 punkt 2 ning võttes aluseks Lasteaed Päikene põhimääruse § 14 lõige 4 punkt 18 ja § 16 lõige 9 punkt 5 ning tulenevalt Lasteaed Päikene hoolekogu 12.01.2023 ...
Loe edasi

Uuel aastal jääb kehtima tallinlastele praegune lasteaia kohatasu määr

23.12.2022
Tallinn jätkab ka uuel aastal peredele lasteaia kohatasu tõusu kompenseerimist – toetust või hüvitist saavad vanemad juhul, kui laps ja tema vähemalt üks vanem on alates 31. detsembrist 2022 ja sealt edasi katkematult Tallinna elanik. Tallinnas on lasteaia kohatasu ühe lapse kohta summa, mis moodustab 12,2% ja ujulaga lasteaedades 13,4% Vabariigi Val...
Loe edasi
2022.a. augustikuu alguse töökorraldus

2022.a. augustikuu alguse töökorraldus

30.06.2022
Head lapsevanemad! 2022.a. augustikuu alguse töökorraldus on meie lasteaias korraldatud alljärgnevalt: 1.-12. augustini on avatud ühendatud rühmad. Laste jaotus rühmade vahel oleneb laste arvust, ühe rühma lapsed püüame panna kokku. Esimestel päevadel võtame lapsi vastu õues. 1.-2. augustini on avatud kaks ühend...
Loe edasi

Suvine töökorraldus lasteaias

13.06.2022
Head lapsevanemad! 2022.a. suvine töökorraldus on meie lasteaias korraldatud alljärgnevalt: 1.-17. juunini töötavad kõik kaksteist rühma. Alates 20. juunist on avatud üksteist rühma (Kullerkupu rühm on liidetud Päevalille rühmaga). Alates 27. juunist on avatud üheksa rühma (Kullerkupu rühm on liidetud Pä...
Loe edasi
Lasteaed Päikene perepäev

Lasteaed Päikene perepäev

12.05.2022
Head Lasteaed Päikene lapsed ja lapsevanemad! Olete oodatud kolmapäeval, 18. mail 2022 ajavahemikul kell 16.00 - 18.30 PEREPÄEVALE, mis toimub meie lasteaia õuealal. Teid on ootamas kaheksa vahvat tegevuskeskust ja üllatus. Ootame teie kõigi osavõttu!
Loe edasi
Viimati uuendatud: 07.05.2020 10:20