2008/2009

 
  • Lasteaed Päikene kuulub alates 2009. a. juunikuust Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikku!
  • Valgusfestival 2009 tänas meie lasteaeda meeldiva koostöö eest - projekt "Valgusfestival läheb lasteaeda - Lühtrid"!
  • 2008. a. detsembrikuus saime Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametilt tänukirja eduka osalemise eest konkursil "Traumaennetuse tegevuskava aastani 2010"!
  • 2008. a. detsembrikuus saime MTÜ-lt Ole Julge tänukirja aktiivse osalemise eest projektis "Turvaline lasteaed"!
Viimati uuendatud: 15.06.2017 10:20