Uudised

27.12.2021 - Lasteaia kohatasu määra suuruse muutmine
Austatud lapsevanemad! Seoses riikliku töötasu alammäära tõusuga 654 eurole alates 1. jaanuarist 2022 muutub ka koolieelsete lasteasutuste vanemate poolt kaetav osa määra suurus. Töötasu alammäära tõus on kinnitatud 9. detsembri 2021...
Loe edasi
09.12.2021 - Lasteaed Päikene Heategu 2021
Austatud Lasteaed Päikene lapsevanemad! Heategevuslik laste meisterdatud jõuluehete ja -kaartide müük toimub 9.-22. detsembril 2021 rühmades. Sel aastal toetame Päikese Heateoga Tallinna Lastehaigla Toetusfondi.
Loe edasi
29.09.2021 - Kohatasuvabastus munitsipaallasteaias
Tallinna Linnavolikogu määruse "Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr" kohaselt vabastatakse vanema osa maksmisest vanem: kui vanema(te) netosissetulek esimese pereliikme kohta kuus on väiksem kehtivast töö...
Loe edasi
20.09.2021 - Munitsipaallasteaia kohatasuvabastus alates teisest lapsest
Head lapsevanemad! Alates 1. septembrist 2021 vabastatakse kohatasust lapsevanem alates teisest lapsest, kui tema kaks või enam last käivad Tallinna munitsipaallasteaias. Alates 23. septembrist 2021 saab vabastuse saamiseks esitada lapsevanem taotluse haridusameti iseteenindus...
Loe edasi
Viimati uuendatud: 27.12.2021