Toiduraha

Septembrist 2017 on Tallinna lastele lasteaiatoit linnavalitsuse kehtestatud piirmäära ulatuses tasuta (Tallinna Linnavolikogu 7. septembri määrus nr 17 Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise kord).
 
Toitlustamisel lähtutakse tervisliku toitumise põhimõtetest ja tervisekaitse nõuetest. Toit valmistatakse võimalikult värsketest töötlemata toiduainetest. 
 
Vastavalt Lasteaed Päikene direktori 19. juuni 2019 käskkirjale nr 1-2/2 "Riigihanke „Toitlustusteenuse tellimine Lasteaeda Päikene“ pakkumuste vastavaks tunnistamine, pakkumuse edukaks tunnistamine ja eduka pakkuja kvalifitseerimine"  osutab alates 1. augustist 2019 toitlustusteenust Lasteaias Päikene MERVIR OÜ.

Leping toitlustajaga sõlmiti kaheks aastaks (01.08.2019 - 31.07.2021). Toitu valmistatakse Lasteaed Päikene köögis.

Alates 1. augustist 2019 on Lasteaed Päikene toidupäeva maksumuseks sõimerühmas 1.68, nooremas aiarühmas (3-5) 1,73 eurot, keskmises aiarühmas (5-6) 1,78 eurot ja vanemas aiarühmas (6-7) 1,93 eurot.

 

 
 
 
Viimati uuendatud: 16.08.2019 11:03