Keskkonnaprojektid

Meie lasteaed on juba alates 2004. a. kirjutanud projekte SA Keskkonnainvesteeringute Keskusele,  et  mitmekesistada igapäevast õppekasvatusprotsessi ning selle kaudu populariseerida kogemusõpet. Tänu projektidele on meie lasteaia õppekäigud ja loodusprogrammid  muutunud jätkusuutlikeks. Tegevused võimaldavad ning toetavad õppekava valdkonna "Mina ja keskkond" eesmärkide saavutamist. Iga projektiga lisandub juurde uusi õues- ja avastusõppe meetodeid ning võimalusi, otsime juurde uusi koostööpartnereid.

SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnateadlikkuse programmi projektid:

 • 2004 - projekt  "Keskkonnateadlikkuse arendamine lastes läbi õppe- ja metoodiliste materjalide ning läbi lasteaiaõpetajate väärtushinnangute"
 • 2005 - projekt "Looduse õppimine ja õppimine looduses"
 • 2006 - projekt "Tee looduse tunnetuseni ja kogemuseni looduse toimimisest"
 • 2008 - projekt "Keskkonnaharidusprogramm lasteaias Päikene"
 • 2009 - projekt Keskkonnaharidusprogramm "Oleme metsaga sõbrad!" Lasteaias Päikene
 • 2010 - projekt "Lasteaed Päikene keskkonnaharidusprogrammi avastusretked ja õuesõpe"  
 • 2011 - projekt "Avastus- ja õuesõpe erinevatel aastaaegadel Lasteaias Päikene"
 • 2012 - projekt "Lasteaed Päikene lapsed kogevad katsetuste, avastuste ja õppeprogrammide kaudu looduselemente - maad, tuld, õhku ja vett"
 • 2013 - projekt "Keskkonnateadlikkuse arendamine õuesõppe, mängude ja muinasjuttude kaudu Lasteaias Päikene"
 • 2014 - projekt "Väikeste loodusuurijate/avastajate aasta Lasteaias Päikene"
 • 2015 - projekt "Lasteaed Päikene 5-7-aastaste laste avastusretked looduse tundmaõppimiseks"
 • 2016 - projekt "Lasteaed Päikene 4-7-aastaste laste keskkonnateadlikkuse arendamine erinevate loodusõppeprogrammide ja muuseumitundide kaudu"
 • 2017 - projekt „Lasteaed Päikene 4-7-aastaste laste keskkonnateadlikkuse arendamine aktiivõppeprogrammides osalemise kaudu"
 • 2018 - projekt "Lasteaed Päikene 4-7-aastaste laste keskkonnaõpe erinevate loodusõppeprogrammide kaudu"
 • 2019 - projekt „Lasteaed Päikene 6-7-aastased lapsed õpivad loodust, looduses liikumist ning loodushoidu erinevate õppeprogrammide kaudu“
 • 2020 - projekt "Lasteaed Päikene 6-7-aastaste laste keskkonnaõpe loodusprogrammide kaudu"
 • 2021 - projekt "Lasteaed Päikene Päikesejänku ja Päikesepõrnikate rühma laste (6-7-aastased) keskkonnaõpe loodusprogrammide kaudu"
 • 2022 - projekt "Lasteaed Päikene 6-7-aastaste laste osalemine keskkonnaprogrammides"

 

Viimati uuendatud: 03.02.2023 17:21