2009/2010

 
  • 2010. a. aprillikuus saime Audentese Spordiklubilt diplomi tubli osavõtu eest üle-eestilisel lasteaedade spordipäeval!
  • Muusikaõpetaja Külli Tingas sai tänukirja laste juhendamise eest lauluvõistlusel Siller 2010!
  • 2010. a. märtsikuus saime tänukirja tubli esinemise eest IX teatrifestivalil "Kanutiaia Kann" Päevalille rühma lavastusega "Võlumedaljon"!
  • Tallinna Kopli Noortemajalt saime tänukirja eduka osalemise eest VII ülelinnalisel mudilaste etlemiskonkursil "Eesti keele kaunis kõla" (14. märts 2010)!
  • Eesti Spordiselts Kalev tänas meie lasteaia poisse meheliku esinemise eest Eesti meeste turnipeol 7. märtsil 2010 Kalevi Spordihallis!
  • 2010. a. jaanuaris saime Tallinna Lastemuuseumi ja PiparkoogiMaania korraldusmeeskonna tänukirja osalemise eest Mini-PiparkoogiMaanial ÜmberMaailmaReis 2009!
  • 2009. a. pälvis meie liikumisõpetaja Ulvi Tsarski tiitli "Tubli tervisedendaja 2009"!
Viimati uuendatud: 15.06.2017 10:20