Igal lapsel oma pill

           

  

 

Projekt „Igal lapsel oma pill“ on kantud unistusest, et igal Eestimaa lapsel oleks võimalus õppida pillimängu. Projekt on kutsutud ellu, et uuendada lastele ja noortele muusikaõpet pakkuvate asutuste pilliparke. Ettevõtmist finantseerib Eesti Vabariigi Valitsus ning lisaraha loodetakse kaasata erasektori abil. Projekti eestvedajateks on „Eesti Vabariik 100“, Eesti Muusikakoolide Liit, Eesti Puhkpillimuusika Ühing, Eesti Pärimusmuusika Keskus, Eesti Rütmimuusika Hariduse Liit ja Eesti Sümfooniaorkestrite Liit.

2016.a. sai meie lasteaed projekti käigus diatooniliste kõlaplaatide komplekti ning 12 djembet.

2017.a. saime toetuse ning lisatava omafinantseeringu eest osta lasteaiale kolm komplekti bass kõlatorusid, kongad, eksootiliste rütmipillide komplekti (14 erinevat pilli) ning kolm basskõlaplaati (C, F, G).

2018.a. sai meie lasteaed toetust kahe käsikellade komplekti ning 14 rütmipillide komplekti soetamiseks.

Viimati uuendatud: 30.09.2018 15:05