Nutikate seadmete kasutamine

Lasteaed Päikene tegevuskava nutikate seadmete kasutamise kohta

Lasteaial on olemas:

 • Lego komplektid koos HITSA õppematerjalidega “Learn to Learn”(Lego Education) ja “More To Math” (Lego Education). Lisaks oleme soetanud komplektid - “Steam park”, “Our Town” ja “Story Tales”, mida saavad edukalt kasutada lapsed alates 3 eluaastast.
 • “Torud katsetamiseks”- mäng põhjuste ja  tagajärgede uurimiseks.
 • 3 komplekti (18 tk) Bee-Bot roboteid koos tegevusmattidega. Bee-Bot mesimumme kasutavad  kõik erivanuses lapsed. Koos on õpitud tähti, kujundeid, loomi, taimi, tänavanimesid, Eestimaa sümboolikat, lahendatud mõistatusi jne. Roboteid on MÕK-i käigus tutvustatud ka lapsevanematele.
 • 2 komplekti (12 tk) Blue-Bot roboteid. Kasutusala on olnud Bee-Bot robotitele sarnane. Neid roboteid  koos  käsulugejatega  kasutavad lapsed alates 4. eluaastast. Bee-Bot ja Blue-Bot robotitele on õpetajad ise meisterdanud palju tegevusaluseid, mida kasutatakse kõikides rühmades. Nutikuu raames tutvustasime tegevuskeskuses ka teistele Põhja-Tallinna lasteaedade lastele ja õpetajatele.
 • 10 Ozobot robotit. Ozobotid on olnud meie lasteaias kasutuses alates jaanuarikuust ning saanud laste seas väga populaarseks. Roboteid kasutatakse iganädalaselt. Koos on uuritud  Ozobottide erinevate funktsioonide võimalusi, peetud võistlusi ning lahendatud erinevaid ülesandeid. Nutikuu raames tutvustasime Ozobot roboteid  tegevuskeskuses ka teistele Põhja-Tallinna lasteaedade lastele ja õpetajatele.
 • 2 Dash & Dot Wonder robotit. Õpime robotit koos lastega tundma läbi Janika Leoste veebikoolituse ning läbi praktiliste tegevuste. Robotit kasutavad 5-7 aastased lapsed. Nutikuu raames tutvustasime Dash robotit ka teistele Põhja-Tallinna lasteaedade lastele ja õpetajatele.
 • 4 tahvelarvutit robotite programmeerimiseks
 • 2 iPadi ja 4 Osmo mängu, kaks alust
 • 6 Lenovo  ja 6 Samsung tahvelarvutit
 • Lotte interaktiivne loodusmäng koos jutupliiatsiga. Loodusküsimuste raskusest tulenevalt kasutavad  mängu 5-7 aastased lapsed. Mäng on laste seas väga menukas, loob võimaluse teha koostööd ninga saada uusi teadmisi looduse kohta.
 • 4 Lego WeDo2,0 komplekti
 • robootikapall Sphero mini
 • 2 spordikaamerat TTS
 • virtuaalsed prillid
 • Instax mini fotoaparaat (Nutikuu auhind 2019)
 • 2 tk Coding Express 

Põhieesmärgid:

 • koostöö
 • kommunikatsioon
 • loovus
 • kriitiline mõtlemine
 • probleemide lahendamine

Kasutades õppeprotsessis klotse ja nutikaid vidinaid, rakendavad lapsed erinevaid meeli ja suudavad nii õpitavast paremini aru saada ning rohkem meelde jätta, eriti abstraktseid teadmisi omandades.
Ülesandeks on luua erinevate teemadega side ja äratada lastes uudishimu ning soov õppida. Lapsed saavad ehitada ja programmeerida midagi millel on nende jaoks tähendus. Arutlemise käigus annavad lapsed üksteisele ja õpetajale tagasisidet õpitust ning tegevuse jätkamine annab lastele võimaluse omandatud teadmisi rakendada uutes tegevustes.

“Learn to Learn”(Lego Education) – lapsed on motiveeritud tegema koostööd, oskavad suhelda, kriitiliselt mõelda ja lahendada probleeme.
“More To Math” (Lego Education) – lapsed saavad harjutada lihtsamate matemaatiliste ülesannete lahendamist, saavad aru, et ühel ülesandel võib olla mitu lahenduskäiku.
“Steam park” (Lego education)  võimaldab lastel juba varajases eas avastada STEAM ehk teadus-, tehnoloogia-, inseneeria-, kunsti- ja matemaatikaoskuste maailma.
“Our Town” (Lego Education) – pakub mängulisi õpikogemusi, mille käigus saavad lapsed arutelude, ehitamisülesannete, rollimängude ja mõtete jagamise kaudu uusi teadmisi nende kogukonna kohta. Komplektis sisalduvad tegevused aitavad saada teadmisi erinevate kogukonnas elavate inimeste rollide kohta, kui lapsed teevad rollimänge igapäevaste olukordade kohta, näiteks toidupoodi või lasteaeda minemine. Võimaldab töötada gruppides ja iseseisvalt.
“Story Tales” (Lego Education) – tegevuste jooksul suunavad strateegilised küsimused lapsi läbi teaduse, tehnoloogia, inseneeria, kunstide ja matemaatika oskuste rakendamise protsessi.  Ehitamisülesanded arendavad  laste loovust.
Bee-Bot robot - arendab laste loogilist mõtlemist ning matemaatilisi ja eneseväljenduse oskusi, samuti aitab paremini mõista põhjuse ja tagajärje seost ning õpetab seadme juhtimist ja programmeerimist.
Blue-Bot robot - aitab anda lastele esimesi teadmisi ja oskusi seadmete juhtimisest ning programmeerimisest. Roboti kasutamisel (programmi loomisel ja vigade tuvastamisel) areneb laste algoritmiline mõtlemisvõime  ja loogiline arutlusvõime - programmi käitumise ennustamisel ja teekonna kavandamisel.
Ozobot robot - lapsed saavad teada, kuidas robot andurite abil reageerib erinevatele joontele ja värvikoodidele. Radasid ise joonistades areneb loovus ja käeline osavus ning lugusid jutustades areneb sõnavara.
Dash & Dot Wonder õpetab  loomingulist probleemide lahendamist, kodeerimist ja robootikat, andes lapsele algtaseme STEM põhimõtetest. Laps saab  kasutada visuaalseid programmeerimiskeskkondi Blockly, Wonder, Path, Go.
Lotte interaktiivne loodusmäng - loob võimaluse teha koostööd ning saada uusi teadmisi looduse kohta.
Lego harivaid klotse ja programmeritavaid roboteid saab kasutada kõikide nädalateemade juures. Nad võimaldavad mitmekesistada õppetegevusi, õppida läbi mängu, teha koostööd ja suhelda.

Viimati uuendatud: 22.04.2021 14:28