Persona Dolls metoodika

Alates 2016/2017.õa. hakkab meie lasteaed rakendama Persona Dolls metoodikat.

Persona Dolls nukkude metoodika  pakub  mängulist ja lõbusat võimalust tegeleda sallivuse küsimustega, edendada emotsionaalset sõnavara ning laste sotsiaalseid oskusi.  Nukud ja nukulood arendavad lastes empaatiavõimet ning lapsi julgustatakse reageerima (enda eest seisma) kui nad kogevad või näevad pealt ebaõiglust või eelarvamuslikku suhtumist.
Persona Dolls nukud on lapse kasvu nukud, kellele on õpetajate poolt välja mõeldud oma elulugu, tema isiksus. Nukud külastavad lastegruppi ja räägivad oma loo, mis käsitleb mõnd probleemi, rõõmsat sündmust või dilemmat. Lapsed püüavad erinevatele olukordadele lahendusi leida.

Persona Dolls nukud ei ole tavalised nukud ega mänguasjad
•      igal nukul on oma isiksus, perekond, kultuuriline taust, nimi, sugu, vanus, eripärad,  meeldimised, mittemeeldimised, hirmud ja soovid;
•      põhirõhk erinevuste tutvustamisel ja sallivuse suurendamisel;
•      väga hea võimalus tutvustada teisi  kultuure ja samuti erinevaid elustiile, keeli ja erivajadusi;
•      nukutegevuste käigus leiavad lapsed ise erinevusi ja sarnasusi nukkudega;
•      iga nukk on unikaalne ja eriline ning nukke peaks saama kallistada;
•      nukud peavad peegeldama selle grupi lapsi;
•      ennetava tegevusena on võimalus  tutvustada ka nukke, kes ei peegelda konkreetse lastegrupi eripärasid.
Eesmärk:
1.      Kasvatada lastes sallivust inimeste erinevustesse, kasvatades laste empaatiavõimet.
2.      Ületada lastes stereotüüpseid eelarvamusi ja takistada eeldatavaid (tulevasi) eelarvamusi.
3.      Tutvustada lastele erinevaid kultuure näidates neile sarnasusi ja erinevusi. Kasvatada lastes tolerantsust.
4.      Luua lastele keskkond, kus nad saavad vabalt väljendada oma mõtteid. Parandada laste probleemide lahendamise oskust.
Nukulood aitavad lastel aktsepteerida neid, kes on ülejäänutest erinevad ja  hinnata neid paljusid asju, omadusi mis neil on ühised. 

Nukulugude puhul on väga tähtis:

  • rääkida seoses nukkudega nii rõõmsatest kui ka kurbadest sündmustest;
  • tutvustada nukku lastele esimesel kohtumisel ning võrrelda lastega selle sarnasusi ja erinevusi, aidates sel viisil lastel nukuga samastuda;
  • et järgmistel kohtumistel räägib nukk iga kord ühe loo, mida lapsed analüüsivad ja millele nad leiavad lahenduse;
  • käsitleda nukkude abil teemasid, mis on selles rühmas ette tulnud;
  • dokumenteerida kõik nukulood koos laste arvamustega nukuraamatusse.

 


 

Viimati uuendatud: 20.09.2016 13:00