Töökorraldus

 

  • Lasteaed Päikene on avatud tööpäevadel kella 7.00-19.00.
  • Muudatustest rühmade töökorralduses (õppekäigud, ekskursioonid, õpetajate asendused jms) teavitame e-posti vahendusel.
  • Lasteaed Päikene on kollektiivpuhkusel perioodil 6. juuli - 2. august 2020. Asenduslasteaiaks on Pelguranna Lasteaed (Pelguranna 49).
  • Riigipühad ja puhkepäevad aastal 2020 on: 1. jaanuar - uusaasta, 24. veebruar - iseseisvuspäev, Eesti Vabariigi aastapäev, 10. aprill - suur reede, 12. aprill - ülestõusmispühade 1. püha, 1. mai - kevadpüha, 31. mai - nelipühade 1. püha, 23. juuni - võidupüha, 24. juuni - jaanipäev, 20. august - taasiseseisvumispäev, 24. detsember - jõululaupäev, 25. detsember - esimene jõulupüha, 26. detsember - teine jõulupüha.
  • Uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale vahetult eelnevat tööpäeva lühendame kolme tunni võrra. Lasteaed on avatud kella 7.00-16.00.
  • Riiklikud tähtpäevad 2020. aastal on: 6. jaanuar - kolmekuningapäev, 2. veebruar - Tartu rahulepingu aastapäev, 14. märts - emakeelepäev, 10. mai - emadepäev, 4. juuni - Eesti lipu päev, 14. juuni - leinapäev, 23. august - kommunismi ja natsismi ohvrite mälestuspäev, 13. september - vanavanemate päev, 22. september - vastupanuvõitluse päev, 17. oktoober - hõimupäev, 2. november - hingedepäev, 8. november - isadepäev, 16. november - taassünni päev.
  • Lipupäevadel heiskavad Eesti lipu riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused ning avalik-õiguslikud juriidilised isikud.
  • Eesti lipupäevad aastal 2020 on: 3. jaanuar - Vabadussõjas võidelnute mälestuspäev, 2. veebruar - Tartu rahulepingu aastapäev, 24. veebruar - iseseisvuspäev, Eesti Vabariigi aastapäev, 14. märts - emakeelepäev, 23. aprill - veteranipäev, 9. mai - Euroopa päev, 10. mai - emadepäev, 4. juuni - Eesti lipu päev, 14. juuni - leinapäev (lipp heisatakse leinalipuna), 23. juuni - võidupüha, 24. juuni - jaanipäev, 20. august - taasiseseisvumispäev, 1. september - teadmistepäev, 17. oktoober - hõimupäev, 8. november - isadepäev.

 

Viimati uuendatud: 08.01.2020 15:38