1. märtsil algab elukohajärgse kooli taotluste vastuvõtt Tallinna lastele

22.02.2024

Head lapsevanemad!

Elukohajärgse kooli määramise taotlusi 1. klassi astuvatele lastele saavad 1.-15. märtsini 2024 Tallinna Haridusametile esitada rahvastikuregistri andmetel Tallinnas elavad isikud.

Koolikohustuslik on laps, kes saab käesoleva aasta 1. oktoobriks 7-aastaseks.

Taotluse saab esitada eKooli kaudu, kus vanem peab ennast tuvastama ID-kaardi, mobiil-ID või Smart-ID kaudu.

Taotluse täitmisel on abiks juhend ning videojuhendid eestivene ja inglise keeles.

Kooli määramisel arvestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning Tallinna linnas kehtiva korra alusel eelkõige elukoha lähedust koolile ja õdede-vendade õppimist samas koolis, võimalusel ka vanemate soove. Lapsevanem saab taotlust esitades valida kas eesti õppekeelega kooli või eesti õppekeelele ülemineva kooli. Kui mõne kooli läheduses elab rohkem lapsi, kui koolis on õppekohti, siis võidakse arvestada isikute elukohaandmete rahvastikuregistrisse kandmise aega, eelistades neid, kelle registrikanne on varasem.

Vanematel, kes ei soovi kohta Tallinna munitsipaalkoolis, vaid laps asub õppima kas riigi- või erakoolis või välismaal, tuleb sellest teavitada Tallinna Haridusametit. Seda saab teha eKoolis või vastava vormi kaudu veebis või meili teel haridusamet@tallinnlv.ee .

Kogu esimesse klassi astumisega seotud info leiab Tallinna Haridusameti kodulehelt:

https://www.tallinn.ee/est/haridus/Esimesse-klassi-astumine

Küsimustele vastavad vajadusel Tallinna Haridusameti hariduskorralduse osakonna spetsialistid.

Tallinna Haridusamet (Estonia pst 5a, 10143 Tallinn) on avatud:

E 08.15-17.45; T, K, N 08.15-16.45 ja R 08.15-15.45.

Lisateave:  Tallinna Haridusamet   Tel 6404590    haridusamet@tallinnlv.ee

Viimati uuendatud: 07.05.2020 10:20