Algas lapsevanemate teavitamine elukohajärgsetest koolidest

12.05.2020

Tallinna Haridusamet alustas 11. mail lapsevanemate teavitamist elukohajärgse kooli määramisest lastele, kes astuvad 1. septembril 2020 esimesse klassi. Määratud koolikoht tuleb lapsevanematel kindlasti kinnitada.

eKooli kaudu taotluse saatnud lapsevanemad saavad ka teate eKoolis. Koolid saadavad lapsevanematele eKooli kaudu kutsed, misjärel saavad vanemad eKoolis lapse kooli tuleku kinnitada. eKoolis esitas taotluse 3307 lapsevanemat.

Pabertaotluse esitanud ja taotlust mitte esitanud vanemad saavad kirjaliku teate lapse rahvastikuregistrijärgsele aadressile. Kui lapsevanem ei ole eKooli kasutaja, tuleb tal koolikoha kinnitamiseks lapsele määratud kooliga ühendust võtta. Pabertaotluse esitas sel aastal 28 vanemat.

Määratud koolikoha kinnitamine on väga oluline, sest vastuvõtmata koht muutub vabaks. Koolikohta saab lapsevanem kinnitada 10. juunini, peale seda täidetakse vabaks jäänud koht kooli vastuvõtukorra alusel ja seda saavad taotleda kõik soovijad.

Elukohajärgsete kooli määramise aluseks on põhikooli- ja gümnaasiumiseadus, mille kohaselt arvestatakse kooli määramisel esmajärjekorras lapse rahvastikuregistrijärgse elukoha lähedust koolile ning õdede-vendade õppimist samas koolis. Võimalusel arvestatakse ka vanemate soove. Kui määratud kool lapsele ei sobi, on vanematel õigus valida mõni teine kool, kus on vabu kohti. Sel juhul tuleb kohataotlusega pöörduda otse kooli poole.

Ülelinnalise komplekteerimisega koolides või klassides asuvad 1. septembrist 2020 õppima 453 last.

Rohkem infot leiab veebilehel https://www.tallinn.ee/est/haridus/Esimesse-klassi-astumine.

Viimati uuendatud: 07.05.2020 10:20