Eestimaa õpib ja tänab

Eestimaa õpib ja tänab
11.03.2021

Eesti haridustöötajate suurepärase töö märkamine ja tunnustamine oludes, kus nende töökorraldus on viimase aasta jooksul pidevalt muutunud, on äärmiselt oluline. Õpetajad ja teised haridustöötajad seisavad igapäevaselt selle eest, et iga õppija areng saaks parimal viisil toetatud. Nende eeskuju ja panus on tunnustamist väärt. 
 

Et üksteise tervist hoida, oleme saanud tavapärasest vähem koos olla, seetõttu on ehk nii mõnedki head ja tunnustavad sõnad jäänud ütlemata. Kutsume kõiki, kes on märganud õpetajate ja teiste haridustöötajate suurepärast tööd, neid inimesi konkursil esitama! 

Haridus- ja Teadusministeeriumil on au tunnustada aasta õpetaja galal “Eestimaa õpib ja tänab" haridustöötajaid ja hariduse toetajaid, kelle viimase kolme aasta või elutöö on teistele eeskujuks. Tunnustatavad panustavad märkimisväärsel moel õppurite arengu toetamisse, koostöösse ning uueneva õpikäsituse elluviimisesse õppeasutustes. 

Vabariigi Valitsus määrab silmapaistvate tööalaste saavutuste eest haridustöötajatele sel aastal neljandat korda kümme riiklikku aastapreemiat ning kuni kolm elutööpreemiat. Riiklikud aastapreemiad suurusega 10 000 eurot ja elutööpreemiad suurusega 65 000 eurot antakse üle iga-sügisesel aasta õpetaja galal. Alates 2020. aastast pälvivad rahalise preemia suurusega 3000 eurot ka riiklike aastapreemiate kategooriate nominendid. Väiksemate preemiatega tunnustatakse aasta hariduse sõbra ja haridusasutuse aasta teo laureaate. 

Aasta õpetaja gala toimub 2. oktoobril Ugala teatris. Tunnustusürituse eestvedajateks on Haridus- ja Teadusministeerium ning Eesti Haridustöötajate Liit. Sündmusest teeb otseülekande Eesti Televisioon. 

Aasta kool 2021 kategooria ja kandideerimise tingimuste kohta leiad info SIIT.

NB! Märtsi lõpuni toimuva distantsõppe tõttu kuulutame aasta kool 2021 tiitlile kandideerimise avatuks siis, kui koolimajad on taas kõikidele õpilastele õppetööks avatud.

Aasta kooli eesmärk on tunnustada kooli, kus õppimine on inspireeriv ja innovaatiline. Soovime sel aastal eriti esile tõsta neid koole, kus keerulisele aastale vaatamata on kvaliteetse õppe tagamise kõrval leitud viise koolipere ühtsustunde säilitamiseks ning igaühe heaolu ja hakkamasaamise toetamiseks. Tiitlile kandideerimiseks tuleb kooliperel saata lühivideo, pildigalerii ja kaaskiri.

Aasta kooli valimine on osa aasta õpetaja konkursist, seda korraldavad Haridus- ja Noorteamet ning Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel.

Lisainfo ja küsimused: gala@hm.ee

 

Kandidaatide esitamine

Kandidaatide saab esitada 8. märtsist kuni 18. aprillini. Ankeete, mis on esitatud pärast 18. aprilli kella 23.59, konkursil arvesse ei võeta.

 

NB! Soovitame ankeeti sisestatud andmed salvestada eraldi tekstifaili, juhuks kui ankeedi esitamine ebaõnnestub. 

Kategooria nimetus    
Aasta lasteaiaõpetaja Statuut Esita oma kandidaat!
Aasta klassiõpetaja Statuut Esita oma kandidaat!
Aasta klassijuhataja Statuut Esita oma kandidaat!
Aasta põhikooli aineõpetaja Statuut Esita oma kandidaat!
Aasta gümnaasiumiõpetaja Statuut Esita oma kandidaat!
Aasta kutseõpetaja Statuut Esita oma kandidaat!
Aasta tugispetsialist Statuut Esita oma kandidaat!
Aasta huvialaõpetaja Statuut Esita oma kandidaat!
Aasta õppejõud Statuut Esita oma kandidaat!
Aasta õppeasutuse juht Statuut Esita oma kandidaat!
Aasta haridustegu Statuut Esita oma kandidaat!
Aasta hariduse sõber Statuut Esita oma kandidaat!
Riiklik haridustöötaja elutööpreemia Statuut Esita oma kandidaat!

Ankeetidega kogutakse isikuandmeid, mida kasutatakse vaid konkursi läbi viimiseks vajalikeks toiminguteks ning andmeid töödeldakse vastavalt Haridus- ja Teadusministeeriumi isikuandmete töötlemise korrale. 

Loe lisaks: Eestimaa õpib ja tänab

Viimati uuendatud: 07.05.2020 10:20