IELS - OECD rahvusvaheline alushariduse ja laste heaolu uuring

IELS - OECD rahvusvaheline alushariduse ja laste heaolu uuring
07.04.2020

Anname teada, et rahvusvahelise alushariduse ja laste heaolu uuringu esimesed tulemused on nüüd avalikustatud.

Rahvusvaheline IELS uuring viidi läbi 5 aastaste laste hulgas. Meie lasteaiast võtsid uuringust osa  Päevalille, Päikesekillukese, Päikesepesa, Vikerkaare ja Päikesekiisu rühma lapsed. Lapsed valiti uuringusse juhuslikkuse alusel uuringu läbiviija poolt. Uuring toimus 01.10.-19.10.2018 ning uuringu viis läbi Kopli lasteaia koordinaator. Meie lasteaiast oli uuringu koordinaatoriks õppealajuhataja ning tema viis uuringut läbi Kopli lasteaias.

Tulemuste kokkuvõte on kättesaadav PDF-formaadis nii eesti, inglise kui ka vene keeles. Kõik need materjalid leiate Innove kodulehelt.

Innove koostöös Tallinna Ülikooli ja Haridus- ja Teadusministeeriumiga koostab ka riikliku eestikeelse raporti. Raport peaks valmima selle aasta juunis. 

Selleks, et tänada koordinaatoreid suure panuse eest IELS uuringu õnnestumisse, on nad kutsutud IELS minikonverentsile ja tänuüritusele, mis toimub 12. juunil 2020 Tallinna Ülikoolis. Minikonverentsil tutvustatakse ja arutletakse põhiuuringu tulemuste üle. Teiste hulgas esinevad OECD Eesti raporti üks peamisi autoreid Javier Suarez-Alvarez ja riikliku raporti töörühm Tallinna Ülikoolist.

Viimati uuendatud: 07.05.2020 10:20