Info 1. klassi astujate vanematele

Info 1. klassi astujate vanematele
20.02.2023

Esimeste klasside õpilastele elukohajärgse kooli määramise taotlusi saab Tallinna Haridusametile esitada 1.-15. märtsini 2023.

Taotlusi saavad 1.–15. märtsini 2023 esitada Eesti Rahvastikuregistri (RR) andmetel Tallinnas elavad isikud.

Soovitame taotluse esitada eKoolis, sest see on lihtne ja kiirelt teostatav.

eKooli kasutamise videod leiad siit: eesti keelesvene keeles ja inglise keeles

NB! eKooli keskkond on avatud 1. märtsist 2023

Vanem peab ennast logima eKooli ID kaardiga (Smart-ID vms). Kui on taotlus esitatud eKoolis, saab vanem oodatud vastuse koolikoha määramise kohta e-kirjana.

Kui vanem soovib koolikohustuslikust east nooremat last kooli panna, tuleb lasteaias käiva lapse koolivalmidust kinnitada lasteaial. Koolivalmidust kinnitav kiri vanemale antakse lasteaia poolt digitaalselt, siis saab vanem selle koos taotlusega eKoolis esitada.

Pabertaotlusi võetakse vastu Tallinna Haridusametis (Estonia pst 5a, 3. korrus).

Koolikohtade määramisel arvestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning Tallinna linnas kehtiva korra alusel eelkõige elukoha lähedust koolile ja õdede-vendade õppimist samas koolis, võimalusel ka vanemate soove. Kui mõne kooli läheduses elab rohkem lapsi, kui koolis on õppekohti, siis võidakse arvestada isikute elukohaandmete rahvastikuregistrisse kandmise aega, eelistades neid, kelle registrikanne on varasem.

Kui lapsevanemad ei ole taotlust esitanud, määratakse elukohajärgne kool RR andmete alusel. Tänavu on kooliikka jõudnud ca 4800 Tallinna last (alus: RR).

Lastevanematel, kelle lapsed on 1. märtsiks saanud koolikoha ülelinnalise vastuvõtuga koolis, ei ole vaja enam taotlust esitada.

Lasnamäe Põhikoolis, Ristiku Põhikoolis, Tallinna Heleni Koolis, Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikoolis, Tallinna Tondi Põhikoolis ja Tallinna Kadaka Põhikoolis – saab õppima asuda Rajaleidja nõustamismeeskonna soovituse alusel.

Juhul, kui laps on Eesti rahvastikuregistri järgi Tallinna elanik, kuid ei asu õppima Tallinna munitsipaalkooli esimeses klassis, tuleb lapsevanemal sellest kindlasti teavitada Tallinna Haridusametit eKooli kaudu.

Kogu esimesse klassi astumisega seotud info leiab Tallinna Haridusameti kodulehelt http://www.tallinn.ee/est/haridus/Esimesse-klassi-astumine .

Lapsevanemate küsimustele vastavad vajadusel Tallinna Haridusameti hariduskorralduse osakonna spetsialistid.

Tallinna Haridusamet (Estonia pst 5a, 10143 Tallinn) on avatud:

E 08.15-17.45;

T, K, N 08.15-16.45 ja R 08.15-15.45.

Lisateave:

Tallinna Haridusamet

Tel 6404590

haridusamet@tallinnlv.ee

Viimati uuendatud: 07.05.2020 10:20