Info lapsevanematele laste koolituskulude tulumaksutagastusest

Info lapsevanematele laste koolituskulude tulumaksutagastusest
08.02.2018

Tulumaksuseaduse kohaselt on lastevanematel võimalik möödunud aasta tulust maha arvata laste eest tasutud koolituskulud (nt lasteaia kohatasu, huviringide tasu jm).

Vastavalt tulumaksuseadusele on füüsilisel isikul õigus maksustamisperioodi tulust maha arvata sel perioodil tasutud enda ja oma alla 26 aasta vanuse alaneja sugulase, õe või venna koolituskulud, eelnimetatud koolituskulude puudumisel ühe alla 26 aasta vanuse Eesti alalise elaniku koolituskulud.

Selleks, et inimese tuludeklaratsioon oleks tema poolt tasutud koolituskulude osas juba eeltäidetud, saadab Tallinna linn Maksu- ja Tolliametile koolituskulude eeltäidetud deklaratsiooni (INF3), kus kajastuvad kalendriaastal füüsiliste isikute poolt tasutud koolituskulud tasujate isikukoodide ja nimede viisi.

Tähelepanu tuleks pöörata, et lasteaia arvetelt võetakse koolituskulude arvestusse ainult vanema osa, kuid mitte toidukulu.

INF3 koostamiseks saab linn koolituskulu tasunud inimeste andmed (nimi ja isikukood) üldjuhul pangafailist. Samas võib olla olukordi, kus pangafailist saadav info ei ole INF 3 koostamiseks piisav. Näiteks puudub pangafailis isikukood tehingutel, mis on tehtud välis- ja väikepankades, samuti juhtudel, kui inimene on tasunud koolituskulu eest panka sularahas.

Kui pangafailist saadav informatsioon ei sisalda koolituskulude deklareerimiseks isikukoodi arve tasuja kohta, siis kasutatakse deklaratsioonile INF3 andmete kandmisel koolituskulude arve saaja isikukoodi, st kajastatakse tasumised arve saaja isikukoodiga.

Eeltoodust tulenevalt on vajalik, et koolituskulu tasunud isikud kontrollivad füüsilise isiku eeltäidetud tuludeklaratsioonis koolituskulude andmeid.

Kui füüsilise isiku eeltäidetud tuludeklaratsioonis tasutud koolituskulude andmed ei vasta Teile teadaolevatele andmetele või Teil on antud teemaga seoses tekkinud täiendavaid küsimusi, palume kirjutada aadressil myyk@tallinnlv.ee või helistada müügi raamatupidamise sektori juhile Ene Hammer tel 6404681.
.

Viimati uuendatud: 07.05.2020 10:20