Kohatasu soodustusest

19.08.2021

Head lapsevanemad!

Tuletame meelde, et vastavalt Tallinna Linnavolikogu määruse "Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr" kohaselt on vanemad vabastatud vanema osa maksmisest õppeaasta lõpuni (kuni 31.august) kui:

  • vanema(te) netosissetulek esimese pereliikme kohta kuus on väiksem kehtivast töötasu alammäärast ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast töötasu alammäärast ja kui nii vanema kui ka lapse elukoht on Eesti rahvastikuregistri (edaspidi rahvastikuregister) andmetel Tallinna linnas samal aadressil;
  • kolmanda või enama lasteasutuses käiva lapse eest juhul, kui Tallinna lasteasutuses käib pere kolm või enam last ning kui nii vanema kui ka kõnealuste laste elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linnas samal aadressil;
  • koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel sobitus- või erirühmas käiva või sinna kohta ootava lapse eest, kui nii vanema kui ka kõnealuse lapse elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linn.

Vanema osa maksmisest vabastuse saamiseks saab vanem esitada taotluse haridusameti iseteeninduskeskkonnas aadressil info.haridus.ee/lasteaiakoht või paberil lasteaia direktorile (avalduse vormid), kes lisab ise avalduse andmed süsteemi.

Vanema osa maksmisest vabastused on tähtajalised ning kehtivad õppeaasta lõpuni või lõpetatakse enne tähtaega tingimusel, et taotluse esitaja ja/või lapse elukoht ei ole rahvastikuregistri andmetel Tallinn.

Oluline teada, et

  • sissetulekust sõltuvat taotlust vanema osa vabastamiseks uueks õppeperioodiks saab esitada alates augustist ning augustis esitatud taotluse puhul rakendub vanema osa vabastus alates 1.09.2021 kuni 31.08.2022. Vanema osa maksmise vabastus määratakse kõigile taotluses olevatele pere lastele, kes vastavad tingimustele (on lasteaia nimekirjas ja vanemaga samal aadressil). Kui laps võetakse lasteaia nimekirja vastu pärast taotluse esitamist, siis vanema osa vabastus sellele lapsele automaatselt ei rakendu ning vanem saab esitada uue taotluse.
  • kolmanda või enama lasteaia nimekirjas oleva lapse ja koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel sobitus- või erirühmas käiva või erijärjekorras oleva lapse eest tuleb esitada uueks õppeaastaks taotlus septembris, siis rakendub vanema osa vabastus alates 1.09.2021 kuni 31.08.2022. Augustis vastu võetud uus laps, kes vastab määruse tingimustele, on vanemal võimalus taotleda vabastust ka augusti eest, kuid sel juhul tuleb esitada taotlus augustis ning see kehtib ainult käeoleva augusti kuu lõpuni.
Viimati uuendatud: 07.05.2020 10:20