Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetav osa määr

04.01.2018

Austatud lapsevanemad!

Alates 1. jaanuarist 2018 on koolieelsete munitsipaallasteasutuste vanemate poolt kaetava osa määra suuruseks ühe lapse kohta kuus 61,00 eurot.

Alus: Tallinna Linnavolikogu 10. detsembri 2015 määruse nr 27 “ Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr“ § 2 ning Tallinna Haridusameti juhataja 21. detsembri 2017 käskkiri nr 1.-2/674

Viimati uuendatud: 07.05.2020 10:20