Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr

05.01.2017

Alates 1. jaanuarist 2017 on vanemate poolt kaetava osa määra suuruseks ühe lapse kohta kuus 57.34 eurot. Aluseks Tallinna Haridusameti juhataja käskkiri.

Viimati uuendatud: 07.05.2020 10:20