Koroonaviiruse leviku tõkestamine

03.05.2021

Tulenevalt viimasel ajal langenud nakatunute arvust rakendatakse alates 1. maist 2021 COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 leviku tõkestamiseks Tallinna linna asutuste töökorralduses asutuste väljatöötatud kollase stsenaariumi tegevusi lisaks riigi poolt kehtestatud reeglitele. 

Vastavalt Haridus- ja Teadusministeeriumi 28. aprilli 2021 juhistele püüame lasteaias vastavalt ilmastikuoludele olla lastega palju õues, vältides rühmade kokkupuuteid. Soovitame, et lastel oleks lasteaias ilmastikukindel riietus.

Vältimaks nakkuse edasikandumist, peame lasteaias arvestama oma töö korraldamisel järgmiste ennetusmeetmetega:  

  • haigusnähtudega isikut lasteaia ruumidesse ei lubata;
  • lasteaia ruumides viibivate isikute kontaktide hulga hoiame madala, väldime kogunemisi ning lähtume 2+2 reeglist;
  • rühmade vahel ei toimu liikumist ja kontakte;
  • lasteaia spordi- ja muusikasaali ei kasuta korraga erinevate rühmade lapsed;
  • huvitegevust lasteaias ei toimu;
  • üritused ja lõpupeod toimuvad vabas õhus ja võimalikult väikese osalejate arvuga (nt rühma kaupa, piiratud lähedaste arvuga), tagatud on kõikide tervisekaitsenõuete täitmine;
  • personalile on tagatud kaitsemaskid, desinfitseerimisvahendid, regulaarne kätepesuvõimalus.

Vabariigi Valitsuse meetmete terviktekst Riigi Teatajas.

Viimati uuendatud: 07.05.2020 10:20