Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise korra muudatus

27.04.2017

§ 7.  Lasteasutusse vastuvõtmine

(1) Lasteasutusse võetakse vastu pooleteise- kuni seitsmeaastasi lapsi, kui lapse ja tema vanema(te) elukoht on rahvastikuregistri järgi Tallinna linn. Lasteasutuses lapse vanusele sobivas rühmas vaba koha olemasolul võetakse esimesena vastu laps, kellega samas elukohas elav sama pere teine laps käib samas lasteasutuses.
[RT IV, 19.04.2017, 14 - jõust. 22.04.2017]

Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord

Viimati uuendatud: 07.05.2020 10:20