Laste vastuvõtmine ja kojusaatmine augustikuus

12.08.2020

Austatud lapsevanemad!

Alates 17. augustist 2020 on avatud kõik meie lasteaia rühmad.

Augustikuus töötame veel suvise töökorralduse tegevuskava alusel.

Laste vastuvõtt ja koju saatmine alates 17. augustist:

  • Lapsi võtame vanematelt vastu välisuksel või õuealal (va uusi sõimeealisi lapsi).
  • Jõudes enda rühma välisukse juurde, helistab lapsevanem rühma telefoninumbrile (number on nähtav ka välisuksel) ning teavitab õpetajat lapse tulekust. Koodiuks on avatud ning lapsevanem saadab pärast rühmaõpetaja teavitamist lapse sisse, õpetaja või õpetaja abi jälgib, et laps jõuaks turvaliselt rühmaruumi. Juhtkond on samuti abistamas ning jälgimas, et kõik lapsed leiaksid enda rühma ja õpetajad üles.
  • Õhtul anname lapsed üle õues, vihmase ilma korral anname lapse üle välisuksel pärast lapsevanema vastavat kõnet rühma telefonile. Laste kojuminekul ei jää lapsevanemad koos lapsega lasteaia territooriumile mängima. Kui vanem soovib, et laps oleks juba õues olnud, saab ta lapsele järele tulla pisut hiljem.

Täname mõistva suhtumise eest!

Viimati uuendatud: 07.05.2020 10:20