Lasteaed Päikene COVID-19 leviku tõkestamise plaan

08.09.2020

Head Lasteaed Päikene lapsevanemad!

Käesoleva õppeaasta alguses oleme tegutsemas COVID-19 leviku tõkestamise plaani alusel ning õppe- ja kasvatustegevus on korraldatud koroonaviiruse leviku rohelise stsenaariumi järgi.

  • Lasteaia õppetöös osalevad vaid terved lapsed ja töötajad. 
  • Septembrikuus toimub lasteaias laste vastuvõtmine ja üleandmine õues või välisuksel, erandkorras rühma esikus (uued sõimeealised lapsed).
  • Laste vastuvõtmisel vaadatakse visuaalselt üle nende tervislik seisund, vajadusel kraaditakse kontaktivaba termomeetriga.
  • Lapsevanematel ja teistel mitte lasteaia personali hulka kuuluvatel isikutel on soovitav viibida lasteaia õueala territooriumil võimalikult lühikesel ajavahemikul.
  • Õpetajatel tuleb selgitada lastele hügieenireegleid ja miks on oluline teistega distantsi hoida ning näidata ette, kuidas käsi õigesti pesta.
  • Ühiskasutatavate ruumide (saal vm) kasutamisel tagab personal puhveraja puhastamiseks ja tuulutamiseks (vähemalt 15 minutit).
  • Liikumistegevused toimuvad septembri- ja oktoobrikuus lasteaia õuealal.
  • Huvitegevuse teenust pakutakse alates 14. septembrist, planeeritud on igas renditavas ruumis üks huviring õhtusel ajal.
  • Septembrikuus toimuvad lastele ühisüritused sh teatrietendus lasteaia õuealal.
  • Õppekäigud toimuvad lasteaia lähiümbrusesse või kasutame tellitud bussi, ühistranspordiga ei sõida.

Täname kõiki mõistva suhtumise eest!

Viimati uuendatud: 07.05.2020 10:20