Lasteaed Päikene Heategu 2021

Lasteaed Päikene Heategu 2021
17.01.2022

Suur, suur tänu kõigile meie lasteaia lastele, lastevanematele ja õpetajatele, kelle kaasabil sai juba neljandat aastat teoks Lasteaed Päikene Heategu.

Lasteaia hoolekogu ettepanekul annetasime sel korral laste meisterdatud jõuluehete ja -kaartide müügist saadud tulu Tallinna Lastehaigla Toetusfondile (raha on toetusfondile üle kantud).

Suur tänu kuulub meie lastevanematele, kelle abil kogusime 1061 eurot ja 28 senti.

Viimati uuendatud: 07.05.2020 10:20