Lasteaed Päikene toitlustamine 2021-2023

01.07.2021

Lasteaed Päikene korraldas riigihanke toitlustusteenuse osutamiseks Lasteaias Päikene, kuna 31. juulil 2021 lõpeb leping Mervir OÜ-ga.
Hankes osales viis firmat, edukaks tunnistas komisjon pakkuja Baltic Restaurants Estonia AS. Uue lepingu kestvus on 24 kuud (1. august 2021 – 31. juuli 2023).

Baltic Restaurants Estonia AS teenuse maksumused koos käibemaksuga:

Toidupäeva maksumus ühele lapsele sõimerühmas (1,5-3a): 1.98 €

Lapsevanema maksumus 1.96 € (0.02 senti toitlustusteenust tasub lasteaed)

Toidupäeva maksumus ühele lapsele aiarühmas (3-7a): 2.23 €

Lapsevanema maksumus 2.21 € (0.02 senti toitlustusteenust tasub lasteaed)

Septembrist 2017 on Tallinna lastele lasteaiatoit linnavalitsuse kehtestatud piirmäära ulatuses tasuta (Tallinna Linnavolikogu 7. septembri määrus nr 17 Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise kord).

Tallinna linna koolieelses munitsipaallasteasutuses käiva sõimerühmaealise lapse toidukulu katmise piirmäär on 1,80 eurot ( koos käibemaksuga) ja lasteaiarühmaealise lapse toidukulu katmise piirmäär on 2,00 eurot (koos käibemaksuga) päevas.

Kui lasteasutuse direktori kinnitatud toidukulu päevamaksumus on linnavalitsuse kehtestatud piirmäärast suurem, katab vahe lapsevanem igakuise arve alusel, mis esitatakse arvestuskuule järgneval kuul.

Alates 1. augustist 2021 on Lasteaias Päikene toidupäeva maksumus lapsevanemale sõimerühmas 16 senti ja aiarühmas 21 senti.

 

 

Viimati uuendatud: 07.05.2020 10:20