Osalustasu

23.12.2015

Alates 1. jaanuarist 2016 on koolieelsete munitsipaallasteasutuste vanemate poolt kaetava osa määra suuruseks ühe lapse kohta kuus 52.46 eurot. Alates 1. jaanuarist 2017 on vanemate poolt kaetava osa määra suuruseks ühe lapse kohta kuus 57.34 eurot. 
Aluseks on Tallinna Linnavolikogu 10. detsembri 2015 määrus nr 27 "Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr" § 2 alusel. 

Viimati uuendatud: 07.05.2020 10:20