Tallinna ülelinnalise vastuvõtuga koolides algab õpilaste vastuvõtt

10.01.2019

Esimeste klasside õpilastele elukohajärgse kooli määramise taotlusi 2019/20. õppeaastaks saab Tallinna Haridusametile esitada märtsis, ülelinnalise vastuvõtuga koolides algab õpilaste vastuvõtt aga juba jaanuaris või veebruaris.

Kõikidele Tallinna lastele on kindlustatud õppekoht ühes elukohajärgses koolis, kuid soovi korral saab kandideerida ka mitteelukohajärgsetesse ehk ülelinnalise vastuvõtuga koolidesse, kus esimesed klassid komplekteeritakse kooli vastuvõtukorra alusel veebruarikuu jooksul. Need koolid on Tallinna Inglise Kolledž, Tallinna Juudi Kool, Tallinna Prantsuse Lütseum, Tallinna Reaalkool, Tallinna Tõnismäe Reaalkool ja Vanalinna Hariduskolleegium (VHK). VHK-s ja Tõnismäe reaalkoolis on avalduste vastuvõtt juba alanud.

Üks ülelinnalise vastuvõtuga klass komplekteeritakse Tallinna 21. Koolis, Tallinna Saksa Gümnaasiumis, Tallinna Linnamäe Vene Lütseumis, Kadrioru Saksa Gümnaasiumis ja Tallinna Pae Gümnaasiumis.

Lasnamäe Põhikoolis, Ristiku Põhikoolis, Tallinna Heleni Koolis, Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikoolis, Tallinna Tondi Põhikoolis ja Õismäe Koolis võetakse õpilasi vastu SA Innove koolivälise nõustamismeeskonna otsuse alusel.

1.-15. märtsini saavad vanemad esitada Tallinna Haridusametile taotluse esimesse klassi astuvale lapsele elukohajärgse kooli määramiseks. Täpsemat infot vastuvõtu korra ja tähtaegade kohta saab kõigi nimetatud koolide ja Tallinna Haridusameti kodulehelt.

Rahvastikuregistri andmetel on Tallinnas käesoleval aastal ligikaudu 4810 kooliikka jõudnud last, kellest linnakoolide esimesse klassi astub hinnanguliselt kuni 4100.

Täiendav info:

Viivi Lokk
Juhtivspetsialist
Tallinna Haridusamet
Tel 6404549, 5201284
e-post: viivi.lokk@tallinnlv.ee

Viimati uuendatud: 07.05.2020 10:20