Töö ümberkorraldus lasteaias

27.03.2020

Head Lasteaed Päikene lapsevanemad!

Tänan teid mõistva suhtumise eest lasteaia töökorralduse muudatusse. Loodan, et saate lastega tegelemisel abi ja toetust ka rühmaõpetajate poolt saadetud juhistest ning nõuannetest. Alates järgmisest nädalast (30. märts – 3. aprill) on ELIISis üleval ka teemapõhised nädalaplaanid, mis annavad häid mõtteid tegevuste läbiviimiseks kodustes tingimustes. ELIISi kasutajaks saab registreerida: https://www.eliis.ee/, võimalus on alla laadida ka ELIISi äpp.

Lähtume töö ümberkorraldamisel Haridus- ja Teadusministeeriumi juhistest. Riigi toimimise huvides on oluline, et lasteaiad ja –hoiud oleks avatud nii palju, kui hädavajalik ning nii vähe, kui võimalik. Munitsipaallasteaedade ja –hoidude lahtioleku ja töökorralduse otsustab jätkuvalt kohalik omavalitsus ning eraasutuste puhul pidaja.

Vältimaks nakkuse edasikandumist, tuleb lasteaia töö korraldamisel arvestada mitmete piirangutega.

Eriolukorra ajaks on lasteaia direktoril õigus täpsustada lapsevanema vajadust lasteaiateenuse järgi.

Lasteaia õueala mänguväljakul mängivad vaid need lapsed, kes sel päeval lasteaias on.

• Mistahes haigusnähtudega inimest ei lubata hoonesse.
• Lasteaias ei osutata huvihariduse teenust.
• Lapsevanemate ja võõraste sisenemine lasteaia hoonesse ei ole aktsepteeritud. Laste üleandmine korraldatakse väljaspool hoonet.
• Hoones viibivate inimeste kontaktide hulk hoitakse võimalikult madal.
• Rühmade vahel ei toimu liikumist ja kontakte. Lasteaias olevad spordiruumid ja saalid ei ole ühiskasutuses.
• Lasteaia hoones korraldatakse kõigi hoones viibijate haigusnähtude seire ja ennetusmeetmete (näiteks käte pesemine, desovahendid jms) rakendamine.
• Lasteaia töö ümberkorraldamisel arvestatakse Terviseameti soovitustega kõrgendatud riskiga töötajate (vanus, kroonilised immuunsust langetavad haigused jmt) töö korraldamisel.
• Lasteaia hoones haigusnähtudega inimese tuvastamisel tagatakse viivitamatult tema isolatsioon ja korraldatakse olukorra lahendamine nakkuse levikut takistavalt ning Terviseameti suunistele vastavalt.

Alates 17. märtsist 2020 on Lasteaias Päikene avatud kaks valverühma – Päikeseratta ja Päikesekiisu rühmaruumides. Lapsed võtame vastu lasteaia peauksel, mis asub hõbekuuse juures ja kus on lasteaia silt. Sisemise ukse küljes on uksekell. Teised välisuksed on suletud.

Parimate soovidega
Eha Porkma
Lasteaed Päikene direktor
tel 6020638, 53839707
Sõle 39, Tallinn 10321
paikene@lasteaedpaikene.ee
www.lasteaedpaikene.ee

 

Viimati uuendatud: 07.05.2020 10:20