Ukraina abistamine

28.02.2022

Head haridusasutused!

Viimased päevad on näidanud, et meie kõikide jaoks äreval ajal on Eesti inimesed valmis igati Ukrainat aitama. 

Abi pakkumise ja vajaduse koordineerimine on kiireks ja tõhusaks toimetamiseks võtmetähtsusega. Selleks, et abi jõuaks abivajajateni ning oleks just see, mida tarvis, koordineerib keskselt abipakkumisi MTÜ Eesti Pagulasabi. Konkreetsete majutuskohtade, reisi korraldamise või vabatahtlike abipakkumiste info palume kõigil abistajatel sisestada MTÜ Eesti Pagulasabi kodulehel olevale vormile: https://www.pagulasabi.ee/paku-abi
MTÜ Pagulasabi kontaktisik on Anu Viltrop (anu@pagulasabi.ee).

Rahaliste või esemeliste annetustega Ukraina inimeste abistamise võimalused:

Algatus "Ukraina heaks!" - https://www.ukrainaheaks.ee vahendab vabaühenduste – MTÜ Eesti Pagulasabi, MTÜ Mondo ja MTÜ Ukraina Kultuurikeskuse kaudu abi Ukraina rindelähedastele elanikele ja teistele haavatavatele gruppidele.
Neile ühingutele saavad ettevõtjad tulumaksuseaduses sätestatud piirides annetada maksuvabalt ning eraisikutel on võimalik tehtud annetused hiljem oma maksustatavast tulust maha arvata.
Rohkem infot leiab kampaanialehel: https://www.facebook.com/ukrainaheaks.

Eesti Punane Rist - https://redcross.ee kogub nii esemeid kui rahaannetusi ja toimetab need abivajajateni Ukraina Punase Risti kaudu. Punane rist kogub vaid uusi esemeid: kasutamata hügieenitarbeid (pesuvahendid, seep, hambapasta, hambaharjad, mähkmehd, hügieenisidemed jms), voodipesu, tekke, patju, magamiskotte, rätikuid.
Täpsem info: https://redcross.ee/anneta/ukraina

Muu vajalik info:

• Kriis.ee kodulehele on loodud kolmes keeles alamleht - Julgeoleku olukord Euroopas, kust leiab teemakohast infot: https://kriis.ee/julgeolekuolukord-euroopas

• Vajadusel saab Ukrainat puudutavates küsimustes abi ka riigiinfo telefonilt 1247.

• Haridusasutuste jaoks oleme ministeeriumi kodulehel loonud alamlehe, kus täiendame pidevalt uussisserännnanutele hariduse andmisega seonduvat infot: https://www.hm.ee/et/uussisserandaja

Toetame ühiselt ukrainlasi, kes jätkuvalt meie abi väga vajavad!
Haridus- ja Teadusministeerium

Haridus- ja Teadusministeerium

Viimati uuendatud: 07.05.2020 10:20